Hakkımızda

Öğrenmeyi; keyifli, etkin ve unutulmaz bir deneyime dönüştürüyoruz.

Odak sürelerinin saniyelerle ölçüldüğü, kalıcı dikkat çekmenin güçleştiği bir dönemde yaşıyoruz. Artık, uzun süreli hafızamız kulanılamadığı için körermiş durumda. Hatırlamakta zorlanıyoruz.

Bilgiye ulaşmanın değil, bilgiye anlam kazandırmanın değerli olduğu bir süreçten geçiyoruz. 

Öğretmek için günleriniz yok, öğrenmek için anlarımız oldukça kısıtlı.

Bolluk çağında, yapılacaklar çok, yanılsamalar çeşitli.

İşte tüm bunların merkezinde, SomutdüŞ veri odaklı, teknolojik çözümlü yeni nesil öğrenme oluşumu. 

Dönemin getirdiklerden kaynaklanan sıkıntıları yakından biliyor, öğrenmeyi ölçülebilir ve takip edilebilir bir süreç haline getiriyoruz. Bunun için gerekli tüm araçları geliştiyor ve tasarlıyoruz. 

Mekanın, zamanın eğitim üzerindeki etkisini biliyoruz. Öğrenmenin duygusal yönünü göz önünde bulundurarak, süreci unutulmaz bir deneyim haline getiriyoruz.

SomutdüŞ Kalıcı Öğrenme Bileşenleri

Güvenilir ve Doğru Veri Toplama

Güncel Teknoloji Kullanımı

Karma Öğretim Metodları

İhtiyacınıza göre özel çözümler üretebiliriz!

İhtiyaçlarınızı veya durumunuzu bize anlatın size özel unutulmaz bir öğrenim deneyimi yaratalım.

SomutdüŞ İlkeleri

Teknoloji hayatın vazgeçilmez bir unsuru, olmazsa olmaz bir bileşeni. Ama hayatın amacı ve anlamı değil. Teknolojiyi bir araç olarak hayatı kolaştırmak ve zenginleştirmek için kullanıyoruz. 

Öğretilemeyecek konu yoktur, öğrenemeyecek insan yoktur! Sadece öğrenmeye uygun ortam yaratılamamıştır ve öğretmek için doğru zaman bulunamamıştır. Arayış daima doğru zaman ve uygun ortam için olmalıdır.

Eğitim içeriği ve programı ezberlenmiş kalıblara göre değil, yaratıcı ve eleştirel düşünceyi tetikleyici niteliklerde hazırlanmalıdır.

Unutulmaz bir öğrenim deneyimi için öğretim sürecinde kullanılacak her materyal her araç özenle hazırlanmalı ve dikkatle tasarlanmalıdır. Materyallerde ve araçlarda mutlak sonuç yoktur. İhtiyaca göre özelleştirilebilir ve değiştirilebilir.

Her türlü eğitim ortamı 21. yüzyıl becerilerinin gelişimine katkı sağlamak için hazırlanmalıdır.

Öğrenim süreçleri, geribildirimler ışığında şekillenmeli, dönütler özenle ve dikkatle değerlendirilmelidir. Eğitimdeki devinim ancak böyle yakalanabilir.

Unutulmaz bir öğrenim deneyimi için muhakkak yaparak, deneyerek ve uygulayarak öğrenmek gerekir.

Öğretim ortamları işbirlikçi ve yardımlaşma teşvik edecek niteliklerde düzenlenmelidir.